107.

Domky srdcem

Kategorie projektu ‐ Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D.
Místo realizace ČR
Investor Soukromý klient, školská zařízení...
Dodavatel Stavby Kupšík s.r.o.
Datum kolaudace projektu Květen 2020

Domky srdcem vznikly jako reakce na nekvalitní a designově nezpracovanou nabídku zahradních domečků pro děti. Cílem tohoto projektu je pozvednout téma hry dětí na zahradě, ve školkách i ve veřejném prostoru. Domky srdcem nabízejí kvalitní výrobky z masivního dřeva s originálním návrhem na pomezí drobné architektury a designu. Kajuta, Bagr, Karavan, Budka a Raketa. Každý tento domek nabízí osobitý příběh doplněný originální autorskou kresbou, která podporuje dětskou kreativitu.

Domky jsou vyráběné z masivního dřeva - z trámů KVH a z biodesek. Využití biodesek zajišťuje vysokou tuhost výrobku. Dřevo je chráněné povrchovou úpravou - nátěrem. Každý domek je doplněný originální ruční kresbou autora. Proto je každý výrobek doplněný jedinečným číselným označením a podpisem autora. Všechny nabízené výrobky jsou řádně certifikované pro použití ve veřejném prostoru.

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?