67.

Dooom Ajfon

Kategorie projektu ‐ Rodinný dům

Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo Project photo
Jména autorů / ateliér DOOOM s.r.o.
Místo realizace Zlin
Investor soukroma osoba
Dodavatel Vinter s.r.o
Datum kolaudace projektu Březen 2020

Jednopodlažní dům na svažitém pozemku osazeném starými jabloněmi připomíná populární telefon s nakousnutým ovocem ve znaku. Jen má zkosené strany a ochranný kryt z omítky. Jeho dokonale vyladěné vnitřnosti poskytují své pětičlenné rodině komfortní uživatelské prostředí bez nutnosti dalšího hardwarového upgradu. Do hmoty domu částečně zapuštěná terasa i dostatečné prosklení zcela integruje okolní krajinu, aniž by tak narušovala soukromí svých obyvatel. Zelená střecha jako pátá fasáda se světlíky působící jako čočky zabudovaného fotoaparátu. Příjemným bonusem v základním vybavení je pak sada předinstalovaných panoramatických snímků Zlína.

Zastavěná plocha : 231,6m2
Zastavěná plocha + plocha terasy a schodiště : 258,3m2
Užitná plocha: 202,6 m2
Obestavěný prostor : cca 1078,2m3
Zastavěná plocha zpevněných ploch : 79,5m2.
Moliticka konstrukce s vyzdivkou z cihelneho zdiva

Šetrnost budovy

Environmentální certifikace

Typ a dosažená úroveň certifikátu -

Hospodaření s vodou

Využívá se dešťová voda pro zalévání?
Využívá se dešťová voda pro další účely, např. splachování toalet?
Je na budově zelená střecha nebo fasáda?
Využívá se nějak přečištěná šedá voda (např. Z umyvadel a sprch)?

Kvalita vnitřního prostředí

Je dostatek čerstvého vzduchu řízen automatizovaně?
Jsou komfortní teploty v letním a zimním období řízeny automatizovaně?
Je zajištěno přirozené osvětlení ve všech pobytových prostorech?
Je umělé osvětlení řízeno automatizovaně?
Je zajištěna akustická pohoda (zejména doba dozvuku)?
Zahrnuje dispoziční řešení prvky zónování a ergonomie?

Principy cirkulární ekonomiky

Využívá se v projektu recyklovaných materiálů?
Využívá se v projektu recyklovatelných materiálů?
Prosazují se v projektu materiály s doloženou Environmentální deklarací o produktu (EPD)?
Využívají se jiné certifikace udržitelnosti materiálů a prvků?

Energetická náročnost

Třída energetické náročnosti budovy dle Průkazu energetické náročnosti budovy B
Uvažuje se s efektivním energetickým managementem (měření a pravidelná analýza dat o spotřebách)?
Využívají se obnovitelné zdroje energie (např. solární systém, fotovoltaika)?

Návaznost na okolí

Umožňuje projekt snadné využívání hromadné dopravy?
Podporuje projekt využívání alternativní dopravy (např. cyklo, pěšky apod.)?
Je v blízkém okolí budovy přístup k odpočinkovým přírodním zónám (např. parky)?